Menu Đóng

Xuân thế hệ – Thanh Thuyền

Đời chưa chết một thế hệ

Nên dòng thơ vẫn ướt giữa

Đời chưa hát bài kinh sầu tận thế

Nên hồn thơ sáng rực ánh sao ngời.

Cửa thiên đường còn khép chặt

Máu trần gian còn đỏ ngập đường đi

Ta ngửa mặt chờ mùa xuân nguyên thủy

Liệm đau buồn trong giếng mắt

Xuân không nở, nhưng máu đời nở thắm

Bờ không gian quằn quại giữa biên thùy

Trong đêm tối, hồn lướt thướt

Nhạc muôn đời vang vọng khúc phân ly.

Những biên thùy, những biên thùy rớm lệ

Người cuối sông khóc biệt kẻ đầu sông

Dựng thành trì những trời mây ngạo nghễ

Tình ngăn bờ âm hưởng nhạc .

Đêm nay say, xuân về trên gối lạnh

Ta ý nhạc tự muôn đời

Cửa thiên đường trấn gian còn khép cánh

Nhưng hồn thơ ánh rực sáng sao ngời.

Xuân tượng hình, xuân tượng hình trinh bạch

Trời kỷ nguyên nhạc ngàn xưa

Mùa xanh nở, mùa xanh lên huyền diệu

Đường trần gian biêng biếc mộng gây vừa.

, khúc kinh sầu tận thế

Chưa âm vang giữa trần gian

Vì em ơi, vườn đời đang ướt lệ

Nhưng ngày mai ai bảo nắng không vàng?

Những biên thùy, những biên thùy rướm máu

Hát lên em, đời nở trắng hoa lê

Trên gối mộng, ta say trời hợp tấu

Dìu biên cương giữa nhạc xuân về.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *