Menu Đóng

Xem thường lời cảnh báo

Xem thường lời cảnh báo

Ngoài trời cơn giông sấm sét loang loáng, mưa như trút. Thấy vậy chị vợ hỏi chồng:

– Anh có nhớ bữa chúng mình mới quen nhau không? Hôm đó, trời cũng sấm sét đùng đùng như hôm nay.

Anh chồng thở dài đáp:

– Quên sao được, nhưng đáng tiếc…

– Anh tiếc gì?

– Tiếc là anh đã coi thường lời cảnh báo về số phận mình từ thiên nhiên.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *