Menu Đóng

Vui thiệt là vui – Phan Củ Chi

Tại Chùa Thiên Đức tối nay

Trẻ em mười ấp cùng về

Nhìn xem không khí vui ghê

Nào lân, nào trống… tứ bề hò reo

Trên cành dẫu chưa treo

vẫn xuống mang theo cỗ đầy

Yêu làm sao tuổi

Chợt như trẻ lại… cùng say !


(TP. )

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *