Menu Đóng

Viết mở bài gián tiếp tả cây bàng

Viết mở bài gián tiếp

Hướng dẫn

Khi nhắc đến tuổi học trò người ta thường nhớ đến những đẹp về , bạn bè, trường lớp riêng em ngoài những kỹ niệm trên trong cũng là một khó quên. Cây bàng được miêu tả như sau.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *