Menu Đóng

Viết đơn xin nghỉ học văn 3

Đề bài: Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá .

Bài làm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –

Gò Vấp ngày 17 tháng 1 năm 2014

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

xin nghỉ học văn 3

Kính gửi: chủ nhiệm lớp 3A Ngô Gia Tự.

Em tên là: Hoàng Kiều Loan

lớp: 3A, Trường tiểu học Ngô Gia Tự

Em làm đơn này xin phép cô nghỉ buổi học ngày thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2014.

Lí do nghỉ học: bị bệnh đường ruột.

Sau khi khỏi bệnh, em xin hứa sẽ chép bài và học bài đầy đủ.

Ý kiến của học sinh

Học sinh (Kí tên)

Hoàng Kiều Loan

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *