Menu Đóng

Về thăm mẹ vợ – Trương Kiên Quản

Đã hai lần tôi về thăm
Nhưng tôi lại
Năm nay lúa tốt xanh rì
Tôi lại lần về thăm quê ngoại

Đang tìm đường thì gặp ngay mẹ vợ
Má nhăn nheo, tóc đang độ hoa dâm
đến nơi tôi chào bác
Dừng lại nhìn tôi mẹ cười thầm!

Ngày 8 – 7 – 1983
Kiên Quản

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *