Menu Đóng

Ước gì

– Bố: Phiếu điểm của con đâu?
– Tí: Trước khi xem bố cho con 1 điều ước.
– Bố: Thế con ước gì?
– Tí: Ước gì khi xem xong phiếu điểm con không bị bố đánh!
– Bố: Hừ!!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *