Menu Đóng

Tuyệt đối chính xác

Tuyệt đối chính xác

– Thưa các quý vị, phiến đá này đã tồn tại một trăm nghìn không trăm linh ba năm.

Một khách du lịch nghe vậy ngạc nhiên hỏi:

– Làm sao mà anh lại biết chính xác như thế?

– Cách đây 3 năm, một nhà địa chất học đã đến đây nghiên cứu và tuyên bố: Phiến đá này có tuổi là một trăm nghìn năm.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *