Menu Đóng

Tu – Hoàng Cầm

Tôi về tu cõi ai đây

Không ăn chay để nằm chay hết mình

Tôi đi quằn quại u minh

Gửi đăng thơ cuối chương trình đỏ hoe

Tôi về nhặt lá đáy khe

Ném lên cao…

Lặng mình nghe…

Thật người

Thật anh dáng chếch lưng trời

Thật em dáng khóc dáng cười… thật mê

Miền im thẳm

thắm môi tê

Hôn em cạn máu

Đi về tận không…

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *