Menu Đóng

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa

Cô hỏi: Các em cho cô biết từ “bàn ủi” còn gọi là gì nào?

– Học sinh: Thưa cô còn gọi là “bàn là” ạ.

– Cô: Tốt lắm, chữ “là” cũng có nghĩa là “ủi”. Đó là từ đồng nghĩa. Ví dụ: “Tôi là quần áo” nghĩa là “Tôi ủi quần áo”. Bây giờ em nào cho cô ví dụ khác?

Một học sinh nhanh nhảu giơ tay và trả lời: – Thưa cô “Mẹ em là bác sĩ” đồng nghĩa với “Mẹ em ủi bác sĩ” ạ.

– Cô: !?

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *