Menu Đóng

Trứng gì?

Ba mày râu gặp nhau bàn tính về chuyện ăn :
– Mày râu 1: Tôi có thể ăn một lúc năm quả trứng gà
– Mày râu 2: Tưởng gì! Tôi có thể ăn một lúc được mười quả trứng gà
– Mày râu 3: Thế thì nhằm nhò gì! Một lúc tôi có thể ăn hàng trăm quả trứng.
– Mày râu 1, mày râu 2: Trứng gì vậy ?
– Mày râu 3: Trứng cá!
– Mày râu 1 và mày râu 2: Trời!!!

 

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *