Menu Đóng

Trong nấm mồ ký ức – Cao Thoại Châu

sao xuất ngũ sớm và kỳ cục vậy Uyên

có phải vì những người còn sống

đều đớn đau nên tìm đi

như vì sao lẩn trốn

của một ngày nổi bão

sao xuất ngũ vội vàng vậy Uyên

nước Việt-nam sẽ có

các yếu nhân vừa tuyên bố như vậy

khi chúng ta còn mang da thịt

làm cho mập

sao đi sớm vậy Uyên

có phải vì bất lực

trước một nỗi kinh hoàng

trước một cơn bão khô

không lý do giải thích

tôi chưa hề chôn ai

trong ấm mồ

chưa hề thương tiếc ai

bằng bất lực

người ta chết như một sự đã rồi

cho chiến tranh hay cho Tổ quốc

tôi làm sao khóc được

khi không thể

giữa những người tử trận

vừa có Uyên nằm xuống

một dễ dàng

của một thời phóng túng

cái chết nào có nghĩa

tìm trong này

bài thơ nào cũng thế

không đủ che mặt người

ta cũng chỉ là cầu

cho người ta phá sập

ta cũng chỉ là đồn

cho người ta bắn nát

tôi đang dành

để khóc mình mai sau.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *