Menu Đóng

Trộm Xe Ở Nghĩa Địa

– Tại sao anh lại ăn cắp chiếc xe đó?

Bị cáo vội thanh minh:

– Tôi không hề ăn cắp thưa quý tòa. Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.

– Hiểu lầm gì? – quan tòa nghi hoặc hỏi.

Bị cáo đáp:

– Tại chiếc xe đó đậu gần nghĩa địa nên tôi tưởng chủ nhân của nó đã qua đời.

– !?!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *