Menu Đóng

Tre Việt Nam – Nguyễn Duy

Bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ gợi lên hình bóng của những cây tre cao vút, mọc thành khóm thành cụm bên nhau và đồng thời nó thể hiện cho phẩm chất của Việt Nam ta: chính trực, ngay thẳng, và có ý chí mãnh liệt.

“Tre anh hùng lao đông, tre giữ mái , giữ đồng lúa chín” mà đi miêu tả sức sống bình thường của tre để qua đó vẫn thấy lấp lánh những phẩm chất đáng quý của con người Việt Nam ta.”

Bài thơ Tre Việt Nam – Nguyễn Duy

Tre xanh
Xanh tự bao giờ?
Chuyện … đã có bờ tre xanh

Thân gầy guộc, lá
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu

Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
Vươn mình trong gió tre đu
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
Yêu nhiều nắng nỏ
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm

Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm
Thương nhau tre không ở riêng
Lũy thành từ đó mà nên hỡi người
Chẳng may thân gãy cành rơi
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng
Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
phơi nắng phơi sương
Có manh áo cộc tre nhường

Măng non là búp măng non
Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre
Năm qua đi, tháng qua đi
Tre già măng mọc có gì lạ đâu

Mai sau,
Mai sau,
Mai sau…
Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *