Menu Đóng

Trao đổi – Tế Hanh

Tôi dư một ít lời thơ,

Tôi dư thương sớm, sẵn ngơ ngẩn chiều;

Chất chen vô liêu,

Trán đầy gió, rất nhiều

Nhưng tôi nghèo lắm: than ôi

Đó đây lẻ chiếc !

Tủi thân chỉ gặp ;

Lòng đơn nay chờ mai trông.

Bạn ơi! đây của đây lòng

Xin đem tặng bạn tặng không đủ rồi;

Có chăng mong mỏi đôi hồi

Bạn cười tôi với ngó tôi ít lần.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *