Menu Đóng

Trăng sao cũng hoá xứ người – Huy Cận

Anh ! Ta tới rồi!
Trăng sao cũng hoá xứ người từ đây.
Trạm đầu xinh thay
Nửa quen nửa lạ đặt ngay cờ hồng.
Mẹ ơi! Mua cốm, mua hồng
Mua con cá chép lượn vòng con chơi.
Trăng cao, trăng đẹp, trăng ngời
Mua tàu vũ trụ con ngồi lên trăng.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *