Menu Đóng

Trả lời thơ Lan – Huỳnh Văn Nghệ

“… Không đâu em, lòng anh nào đã chết

Và nguồn thơ nào đã cạn bao giờ.

Anh còn đây, còn ước mơ

Và thương nhớ biết bao giờ .

Nguồn máu đỏ trong tim còn rào rạt

Hình ảnh em đượm mát góc trời quê.

Cũng bao đêm anh mong thấy anh về…

Nhưng tỉnh dậy, thề đành lỗi hẹn.

Ôi mong đợi héo tàn bao bóng nến

anh mòn mỏi cột lều tranh

Có bao giờ nỡ phụ mình!

Nhưng em hỡi! Chờ thiên hạ.

Em vẫn rõ anh là thân chiến mã

Nợ kiếm cung oằn oại gánh yên cương.

Tiếng non sông giục bước ra sa trường…”

1944

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *