Menu Đóng

Tóc bay về núi – Nguyên Thoại

Có tiếng mõ nào cứu nhân độ thế

Cho ta vơi bớt những nỗi phiền trần

Có tiếng chuông nào tựa sông tựa bể

Cho ta về tắm

Ngày lễ Phật, lòng bâng khuâng

xưa, chiều xuống vội

chi… tình bối rối

Tóc gởi lâu rồi tiếng mõ lời chuông

Tóc gởi đâu rồi cho ta tìm đến

Một chút xa mù một chút rêu rong

Em có bao giờ cho ta được hẹn

Nơi ấy … sắc sắc không không!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *