Menu Đóng

Tính vận tốc – quãng đường – thời gian

Bạn ơi vận tốc tính sao?

Quãng đường mình lấy chia vào .

Quãng đường để tính, cần làm

Ta mang vận tốc, thời gian nhân vào.

Còn thời gian tính thế nào?

Quãng đường, vận tốc chia vào cho nhau.

Mời các bạn xem thêm những câu nói hay về thời giandanh ngôn thời gian mới nhất.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *