Menu Đóng

Tiều phu và thần chết – Nguyễn Tường

Nghề tiều phu cũng nhiều
Hỏi trên đời ai đã phong lưu
Một hôm vác củi, chân đau
Tiều phu mấy câu phũ phàng

” Thần Chết hởi trái ngang có biết
Lưỡi hái đâu xin giết Tiều đi! ”
Thần Chết chậm chạp ít khi
” A ha! Ông lão có chi việc cần? ”

Lão Tiều phu thất thần, líu lưỡi
” Chẳng có chi, chỉ bởi cặp chân
Tới ngay đúng lúc việc cần
Gửi luôn bỏ củi tặng Thần, tôi dong “

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *