Menu Đóng

Tiến bộ

Tiến bộ

– Bố: Con trai, HKII có tiến bộ hơn HKI rồi. Kỳ 1 con là đứa xếp cuối cùng của lớp, nhưng kỳ 2 con đã tiến bộ hơn.

– Con: Con cảm ơn bố. Con cũng phải cảm ơn Linh nữa chứ!

– Bố: Sao vậy con?

– Con: Vì nhờ Linh HKII chuyển tới mà con được lên vị trí số 2 tính từ cuối sổ tính lên.

– Bố: Ốiii…ối

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *