Menu Đóng

Thừa một con

Thừa một con

Anh chồng đi vào thị trấn mua 6 con bò nhưng trên đường về đếm đi đếm lại, vẫn chỉ còn năm con.

Cuống lên, anh ta vặt đầu vặt tai, không hiểu ra làm sao cả. Về đến nhà, chưa kịp xuống, vẫn ngồi trên lưng bò, đã mếu máo:

– Chết rồi vợ ơi! Tôi đánh mất một con bò rồi!

Chị vợ nghe tiếng chồng khóc, chạy ra, hỏi:

– Sao? Mua mấy con mà để mất một con?

Anh kia chỉ năm con bò đi theo sau, nói:

– Sáu con. Bây giờ chỉ còn năm con thôi!

Chị vợ vừa cười vừa nói:

– Thừa một con thì có!

– !?

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *