Menu Đóng

Thời trẻ

Có 2 tên tù binh Taliban ngồi nói truyện về thời đi học của mình :

– Tên 1 : Thời tao còn đi học phải đổi trường mới liên miên.
– Tên 2 : Vì sao thế ?
– Tên 1 : Vì trường cứ xây xong là lại đánh bom lại sụp lại xây tiếp.
– Tên 2 : Thế là bình thường. Lớp tao còn mỗi ngày thay một thầy mới cơ.
– Tên 1 : Thế mày học lớp gì ?
– Tên 2 : Đánh bom tự sát.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *