Menu Đóng

Thời trẻ

Thời trẻ

Có 2 tên tù binh Taliban ngồi nói truyện về thời đi học của mình:

– Tên 1: Thời tao còn đi học phải đổi trường mới liên miên.

– Tên 2: Vì sao thế ?

– Tên 1: Vì trường cứ xây xong là lại đánh bom lại sụp lại xây tiếp.

– Tên 2: Thế là bình thường. Lớp tao còn mỗi ngày thay một thầy mới cơ.

– Tên 1: Thế mày học lớp gì ?

– Tên 2: Đánh bom tự sát.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *