Menu Đóng

Thơ vui mùa cưới

Thơ vui mùa cưới

Ngày cưới mình đây, sắp bắt đầu.

Bồn chồn trong dạ, chợt lo âu.

Ngày mai lễ cưới mưa hay nắng?

Khách đến đông đầy hay vắng thưa?

Năm kia, năm trước đi ăn cưới.

Bè bạn xa gần, thân với sơ.

Năm nay vật giá cao cao quá.

Biết tính phương nào cho đủ chi?

Mong cho khách đến trong đông đủ.

Mong lắm thư mừng không quá xa.

Mong cho chi phí không cao quá.

Mong lắm thu hoà, không phải lo.

Có ai hay biết trong vui sướng.

Lo lắng bao trùm rể với dâu.

Mong cho tiệc cưới mau tan sớm.

Hai họ ra về xem thấu chi?

Ôi, đi ăn cưới, ta hay khách.

Một nỗi lo nhiều cho phí vui.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *