Menu Đóng

Thêm yêu đời – Đặng Duy Phiên

Chuyến đi sớm nay

Nôn nao, chếnh choáng…. chết, say mất rồi

Sở xoay thế đứng, dáng ngồi

Dặm xa nào biết hạ hồi ra sao.

Bỗng nghe gió thoảng

Chú ơi khăn lạnh, đắp vào đỡ say

Chú ngồi vô chỗ con đây

Thuốc viên đặc trị, đỡ ngay chú à.

Kính yêu người già

Kẻ dưng… mà cứ ngỡ là cháu yêu

Nôn nao hết tiêu

Tự dưng thêm quý thêm yêu .

, cháu chỉ

Nào đâu dám nhận một lời

Chú còn biết nói gì hơn

Chuyện, con cháu rõ nguồn cơn sự tình.


()

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *