Menu Đóng

Thèm – Hoàng Cầm

đâu triệu triệu năm

Bỗng nằm

bỗng thắm

bỗng chằm hai thân

Bỗng âm dương toát mình trần

Để sinh chi chít mắt ngần chớp mi

Để thành Em của huyền vi

Âm vang khối sét cành si khuấy trời:

Vở mây nắng lảy mưa rơi

Vỡ em buông tóc trôi dài trăm năm

Vỡ anh bừng tiếng kêu thầm

Vòng mê nũng gối nguyệt cầm gọi đôi

Khát hôm mai cháy không nguôi

Nuột nà răng cắn tím môi nòi tình

Đừng lên tiếng

gợn anh linh

Suối mê động cửa khép mình thương sao

Ôm anh suốt đợt sóng trào

Vẫn thèm nghén nghẹn cồn cào của chua.

1992

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *