Menu Đóng

Thanh minh – Thi sơn

Con

Sững sờ đường bừa của cha

Ruộng đây người đã đi xa

Lúa ngô đậu lạc ra hoa tốt bời

Bước chân con cứ

Mộ cha xanh cỏ

Để đời ấm êm.


()

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *