Menu Đóng

Thăm thằng bù nhìn – Tản Đà

Lơ láo kìa ai đứng cạnh bờ

Trần ai đã ai chưa?

Ba thu mưa gió người trơ mộc

Bốn mặt áo phất cờ.

Được việc thế thôi, cày chẳng biết,

Khinh đời ra dáng, gọi không thưa.

Lâu nay thiên hạ văn minh cả,

Bác mấy vẫn thế ư?

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *