Menu Đóng

Tệ Hơn Bán Ế

Lúc này buôn bán có được không vậy?

– Ế quá mày ơi, hôm kia còn bán được một cái quần, hôm qua thì không bán được gì cả, hôm nay còn tệ hơn hôm qua nữa.

– Hôm qua đã không bán được cái nào, sao hôm nay còn tệ hơn được?

– Hôm nay người ta đem cái quần mua từ hôm kia đến trả lại.

– !!!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *