Menu Đóng

Tặng quạt em – Xuân Diệu

Còn vài hôm nữa em xa!

chiếc quạt níu gần;

Xin làm chiếc quạt tương thân

, họa có đỡ đần .

Chỉ là chiếc quạt ,

Không là chiếc bóng đêm trường cùng em.

Ước làm em xem

Làm mây lui tới, làm thêm vàng.

Quạt hè ôm ấp cưu mang,

Lòng nhớ anh thương bốn mùa.

Dẫu khi cuối hạ ,

Ẩn mình, quạt vẫn tay em.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *