Menu Đóng

Tặng áo – Hồ Chí Minh

năm nay hoãn thịt xôi
Tết sau, thắng lợi sẽ đền bồi
Áo bạn biếu tôi, tôi biếu chú
Chú mang cho ấm, cũng như tôi


Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB , 2005

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *