Menu Đóng

Tấm hay cám

Tấm hay cám

Đẹt đang ngủ mơ màng bỗng:

– GV: Đẹt qua câu chuyện vừa đọc em thấy ghét nhân vật nào. Tấm hay Cám vì sao?

– Đẹt:(lắp bắp) Dạ…Dạ thưa cô em thấy ghét cám hơn vì ngày nào em cũng phải nấu “cám lợn”

– GV: Trời đất!!!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *