Menu Đóng

Tắm đêm – Hoàng Cầm

Em gánh gạo về dinh phú hộ

Nứt vai thành sẹo lá lan đao

Em chở nứa sang bờ duyên phận

Tay đóng bè chân xuôi thác ghềnh

Tuổi đã rách vá gì cho kịp

Da mỡ đông tuốt sẹo ngang thân

Tung tóe dội gầu nước giếng

Mát lùa kẽ tóc

Còn bủn rủn sẹo ngang sẹo dọc

Vắt áo nghe thầm tiếng vải kêu

Dòng dây vục mãi đêm hồ tinh

Ấp vú mình trần trũi

Cành tre trải áo nép thân hình

Phấn mùa trăng thoa mờ sẹo tuổi

Ai rình em

Ai ngó em

Chợt rùng mình níu đêm đồng lõa

Gai đâm xiên mười ngón

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *