Menu Đóng

Sư tử, gấu và cáo – Nguyễn Tường

Gấu, Sư Tử vốn loài dũng mãnh
Chẳng giết nhau, to mạnh ngang nhau
Yên hàn chẳng được mấy lâu
Từ hôm miếng thịt Heo, đâu giữa rừng

Sư Tử bước hào hùng chụp lấy
Gấu hiên ngang xô đẩy phần ngon
Cả hai một mất, một còn
Đánh nhau một trận ngấm đòn ngã lăn

Cáo nhanh chân tới gần chộp lẹ
Được trọn phần đâu dễ mấy khi
, giành giựt được chi
bọn Cáo lại ghi công đầu

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *