Menu Đóng

Sống và chết – Lệ Hoa Trần

Lúc còn sống thì biết vinh, biết nhục

Biết thương yêu biết cả hận lẫn thù

Biết hơn, thua, biết rõ sự khôn, ngu

Biết đủ hết, trên đời. Ôi! đủ thứ

Khi chết đi, nằm im như đang ngủ

Chẳng biết gì, hồn xác biến thành tro

Trả lại đời, những vui sướng, âu lo

Bao hờn oán, vào lòng đất

Sống và chết chỉ cách nhau vòng gan tấc

Xin người đừng ngỡ tưởng sẽ bền lâu

Thắng hơn nhau ta là kẻ chóp đầu

Sẽ ngự trị muôn đời, muôn vạn kiếp

Kẻ chiến bại đã bao lần thua thiệt

Có xá gì mà vội vả

Kiếp trăm năm rồi thắng, bại cũng tàn

Đời cát bụi sẽ trở về cát bụi.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *