Menu Đóng

Sói khoan hồng cho cò – Nguyễn Tường

lâm nạn mắc xương ngay họng
Sắp tàn đời ngồi ngóng dịp may
Cò kia đến phải lúc thay
” Chị ơi, Giúp Sói phen này, đại ơn

Chỉ có Chị là nguồn cứu rỗi
Tôi ngàn lần xin đội ơn cao
Nhanh cho, đau qua sá đau
Trả công bội hậu, Sói nào nỡ quên “

Nghe tiếng Sói la rên thấy thảm
Cò đã quen, gặp nạn ra tay
Lại tin phần thưởng có ngay
Chui đầu họng Sói, xương bay móc liền

Vừa thoát nạn, tiếng rên vừa dứt
Sói ngồi thừ chẳng chút nói năng
Cò bèn nhắc nhớ, ý rằng:
” Quà thưởng giao lẹ, nhà đang mong về ”

Sói nghe nhắc, răng nhe nhọn hoắt
” Này Cò kia vừa thoát mạng xong
Đầu Chị nằm sẵn miệng Ông
Ông đã tha chết, khoan hồng, nhớ chưa?

Thưởng nguyên mạng, bộ không vừa
Sao còn khiếu nại dây dưa, chẳng về? “

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *