Menu Đóng

Soạn bài Viết đơn

I. Khi nào cần viết đơn?

1. Cần viết đơn khi: muốn đề đạt nguyện vọng với một người hay một cơ quan, tổ chức có quyền hạn giải quyết nguyện vọng đó.

2. Những trường hợp cần viết đơn:

a. Cần viết đơn trình báo cho công an.

b. Cần viết đơn nhập học gửi nhà trường và cô giáo dạy nhạc, họa.

c. Không phải viết đơn.

d. Đơn xin học gửi thầy, cô Hiệu trưởng.

II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn:

1. Phân loại đơn: Đơn theo mẫu và đơn không theo mẫu.

2.

a. Đơn viết theo mẫu: Người viết chỉ cần điền những từ, câu thích hợp vào những chỗ có dấu……

Đơn không viết theo mẫu: Người viết cần phải tự nghĩ nội dung và trình bày.

b. Những phần quan trọng, không thể thiếu trong hai mẫu đơn:

– Quốc hiệu

– Tên của đơn

– Tên người viết đơn

– Tên người hoặc tên tổ chức cơ quan cần gửi đơn.

– Lí do viết đơn.

– Ngày, tháng, năm và nơi viết đơn.

– Chữ kí của người viết đơn.

III. Cách thức viết đơn:

1. Viết theo mẫu.

2. Viết không theo mẫu.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *