Menu Đóng

Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự

I. Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự.

1.Trong cuộc sống hàng ngày, có những tác phẩm tự sự chúng ta chưa có điều kiện đọc, nhưng lại muốn biết nội dung chính cùa nó. Những lúc ấy, chúng ta có thể đọc qua bản tóm tắt tác phẩm.

2. Từ gợi ý trên, theo em, mục đích cùa việc tóm tắt tác phẩm tự sự là dùng lời văn của mình giới thiệu một cách ngắn gọn nội dung chính của một tác phẩm nào đó giúp cho nhừng người chưa đọc vần nắm được nội dung chính của tác phẩm đó.

Trong các câu a, b, c, d ở sách giáo khoa, câu b là đúng nhất: Ghi lại một cách trung thành, chính xác những nội dung chính của một tác phẩm nào đó đối người chưa nắm được tác phẩm ẩy.

II. Cách tóm tắt văn bản tự sự

1.

 a) Nội dung đoạn văn trên nói về tác phẩm Sơn Tinh Thủy Tinh. Dựa vào tên các nhân vật, những sự việc chính và những chi tiết tiêu biểu mà em nhận được ra điều đó.

b) Đoạn văn trên so với tác phẩm ấy có khác về độ dài, lời văn, lượng nhân vật, sự việc…

Độ dài của văn bản, tóm tắt ngắn hơn nhiều so với tác phẩm được tóm tắt.

Số lượng nhân vật và sự việc trong bản tóm tắt ít hơn trong tác phẩm vì bản tóm tắt chỉ lựa chọn các nhân vật chính và những sự việc quan trọng.

Văn bản tóm tắt không phải trích nguyên văn từ tác phẩm Sơn Tinh, Thủy Tinh mà phải là lời của người viết tóm tắt.

b) Bản tóm tắt chưa nêu được kết cuộc của tác phẩm. Có thể thêm vào: Thủy Tinh mệt mỏi không Làm gì được, đành rút quân về, tuy vậy hằng năm vẫn dâng nước lên báo thù Sơn Tinh.

2. Tóm tắt tác phẩm tự sự là dùng lời văn của mình giới thiệu một cách ngắn gọn nội dung chính (bao gồm sự việc tiêu biểu và nhân vật quan trọng) của một tác phẩm nào đó. Bản tóm tắt cần phán ánh trung thành nội dung của tác phẩm được tóm tắt.

 Giaibaitap.me

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *