Menu Đóng

Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận

Cách tóm tắt văn bản nghị luận

Phân tích: Văn bản “Về luân lí xã hội ở nước ta” của Phan Châu Trinh

1. Vấn đề nghị luận của văn bản: Xã hội luân lí thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến.

2. Mục đích:

Tác giả Phan Châu Trinh thể hiện dũng khí của người yêu nước đề cao tư tưởng đoàn thể vì sự tiến bộ,vạch trần thực trạng đen tối của xã hội, hướng về một ngày mai tươi sángcủa đất nước

Nó được thê hiện ở ngay trong phần mở bài, đặc biệt là phần kết của đoạn trích cũng như ý khái quát của các đoạn văn trong phần thân bài.

3, 4 . Các luận điểm chính và luận cứ của đoạn trích:

   ● Luận điểm 1:

Ở Việt Nam chưa có luân lí xã hội: “ Tuyệt nhiên không ai biết đến”;  “ Một tiếng bạn bè không thể thay cho luân lí xã hội”

– Luận cứ:

+ lý thức tương trợ lẫn nhau giữa các cá nhân trong xã hội.

+ nghĩa vụ mỗi người trong nước, tức là ý thức công dân mà mỗi người phải có.

+ luân lí xã hội phải gắn liền với ý thức sẵn sàng làm việc chung, sẵn sàng giúp đỡ nhau và tôn trọng quyền lợi của người khác.

   ● Luận điểm 2 :

So sánh luân lí xã hội bên Châu Âu (Pháp) và ở nước ta. Từ đó đi sâu phân tích thực trạng Việt Nam và chỉ ra nguyên nhân vì sao mà trì trệ, bảo thủ, lạc hậu, yếu kém.

– Những câu thể hiện luận điểm:

+ “Một người làm quan một nhà có phước! Dầu tham nhũng, vơ vét của dân cũng không ai chê bai, phẩm bình, thậm chí còn được coi là đắc thời! Quan lại là một lũ ăn cướp có giấy phép! Hiện tượng chạy chức, chạy quyền, mua quan bán tước được coi là hiện tượng bình thường….”

+ “ Dân khôn mà chi! Dân ngu mà chi! Dân lợi mà chi! Dân hại mà chi! Dân càng nô lệ, ngôi vua càng lâu dài, bọn vua quan càng phú quý!”

+ “kẻ mang đai đội mũ ngất ngưởng ngồi trên,  kẻ áo rộng khăn đen lúc nhúc  lạy dưới, lũ ăn cướp có giấy phép…” “Đi đường gặp người bị tai nạn, gặp kẻ yếu bị kẻ mạnh bắt nạt cũng ngơ mắt đi qua, hình như người bị nạn khốn ấy không can thiệp gì đến mình.”

   ● Luận cứ:

+ Luân lí xã hội ở Âu Châu và Việt Nam

+ Nguyên nhân dân Việt Nam không có luân lí xã hội: Vua, quan phản động, thối nát; Bọn người xấu: mua quan bán tước; Nhân dân không có ý thức đoàn thể

   ● Luận điểm 3:

Giải pháp của Phan Châu Trinh

   ● Câu văn:

+ “tuyên truyền ý thức công dân, gây dựng đoàn thể với sự nghiệp giành tự do, độc lập.”

+ “muốn có đoàn thể thì có chi hay hơn là truyền bá xã hội chủ nghĩa trong dân Việt Nam này”

   ● Luận cứ:

+ Dân Việt Nam phải có đoàn thể

+ Phải truyền bá chủ nghĩa xã hội trong dân Việt Nam

Luyện tập

Câu 1:

Căn cứ vào nhan đề và phần mở đầu đã cho thấy xác định chủ đề nghị luận của văn bản.

a. Sự đa dạng và thống nhất của đất nước In-đô-nê-xi-a.

b. Thành tự của Xuân Diệu trong lĩnh vực nhà nghiên cứu, phê bình văn học.

Câu 2:

a) – Vấn đề nghị luận: Sự lãng phí nước sạch.

 – Mục đích nghị luận: Nhắc nhở mọi người ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước quý giá.

b) Các luận điểm:

+ Nước là nguồn tài sản quí thường bị huỷ hoại, lãng phí nhiều nhất

+ Dân số tăng, nguốn nước cung cấp sẽ không đáp ứng được nhu cầu

+ Một số quốc gia hiện nay đang thiếu nước, có sự tranh chấp về nguồn nước, tình trạng ô nhiễm nước ngày càng trầm trọng.

c) Tóm tắt bằng 3 câu:

Nước ngọt là thứ tài sản thiên nhiên ban tặng mà không phải quốc gia nào cũng có. Với tốc độ gia tăng dan số và phát triển công nghiệp như hiện nay thì nguồn nước ngày càng trở nên cạn kiệt và bị ô nhiễm nặng nề. Hãy tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ngọt quí giá cho hôm nay và mai sau.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *