Menu Đóng

Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu

I. Đặc điểm của trạng ngữ:

1. Xác định trạng ngữ trong mỗi câu trên:

Các trạng ngữ:

– Dưới bóng tre xanh

– đã từ lâu đời

– đời đời, kiếp kiếp

– từ nghìn đời nay.

2. Trạng ngữ vừa tìm được bổ sung cho câu những nội dung:

– Dưới bóng tre xanh => trạng ngữ chỉ nơi chốn (rõ về không gian).

– đã từ lâu đời => trạng ngữ chỉ thời gian

– đời đời, kiếp kiếp => trạng ngữ chỉ thời gian

– từ nghìn đời nay. => trạng ngữ chỉ thời gian

3. Có thể chuyển những trạng ngữ trên sang đầu câu, giữa câu, cuối câu.

II. LUYỆN TẬP:

1.

a. Mùa xuân, …mùa xuân => chủ ngữ, vị ngữ.

b. Mùa xuân => trạng ngữ

c. mùa xuân => bổ ngữ

d. Mùa xuân! => Câu đặc biệt.

2. Tìm trạng ngữ:

a. Như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết => trạng ngữ cách thức.

– Khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc …tươi => trạng ngữ chỉ thời gian.

– Trong cái vỏ xanh kia => trạng ngữ địa điểm.

– Dưới ánh nắng => trạng ngữ nơi chốn.

b. Với khả năng thích ứng…đây => trạng ngữ cách thức.

3. Kể thêm một số loại trạng ngữ khác mà em bết:

Trạng ngữ chỉ phương tiện, trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích…

Ví dụ:

Bằng chất giọng thiên phú, bạn đã hát rất hay.

=> Bằng chất giọng thiên phú: trạng ngữ chỉ phương tiện.

Để học giỏi môn Toán, chúng ta cần phải chăm chỉ làm bài.

=> Để học giỏi môn Toán: trạng ngữ chỉ mục đích.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *