Menu Đóng

Soạn bài Tập làm thơ bốn chữ

I. Chuẩn bị ở nhà:

1. Các bài thơ, đoạn thơ bốn chữ là:

2. Chỉ ra vần chân, vần lưng trong đoạn thơ sau:

Vần chân: hàng – trang, núi – bụi.

Vần lưng: chừng – lưng, ngang – màng.

3.

Vần liền: hẹ – mẹ, đàn – càn.

Vần cách: cháu – sáu, ra – nhà.

=> Đoạn thơ của Tố Hữu gieo vần cách, đoạn  đồng dao gieo vần liền.

4. Thay bằng hai chữ sông, cạnh:

Để em ngồi cạnh

Cách mấy con sông.

5. Tập làm thơ:

II. Tập làm thơ bốn chữ trên lớp.

Hai con vịt con

Đi lại lon ton

Trên con đường mòn

Kêu vang khắp xóm.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *