Menu Đóng

Soạn bài Luyện tập lập luận giải thích

Cho đề văn: Một nhà văn nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu đó.

I. Chuẩn bị ở nhà:

1. Tìm hiểu đề và tìm ý:

– Yêu cầu về nội dung: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”.

– Yêu cầu hình thức: văn nghị luận giải thích.

*Tìm ý:

– Tìm nghĩa của câu nói qua việc giải thích các khái niệm.

– Liên hệ với thực tế cuộc sống.

2. Lập dàn bài:

*Mở bài:

– Giới thiệu câu nói

– Khái quát về nội dung câu nói.

*Thân bài: giải thích các từ ngữ trọng tâm của câu nói để làm rõ luận điểm cần giải thích:

– Sách là ngọn đèn: ngọn đèn sáng rọi chiếu, soi đường, đưa con người ra khỏi chuỗi tối tăm.

– Sách là ngọn đèn bất diệt: Ngọn đèn sáng không bao giờ tắt.

=> Sách là kho tàng chứa đựng những khám phá, hiểu biết và phản ánh đời sống vật chất, tinh thần đa dạng, phong phú của con người. Tất cả những gì đã xảy ra trong lịch sử phát triển nhân loại mà con người cần lưu giữ, truyền đạt lại đều ghi vào sách vở.

– Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người: Sách cung cấp những kiến thức mới lạ và để giải trí sau những giờ phút học tập căng thẳng. Nhờ có sách mà tầm hiểu biết của chúng ta sẽ được mở rộng, nâng cao.

– Liên hệ thực tế.

*Kết bài: Khẳng định ý nghĩa câu nói.

3. Viết bài.

4. Kiểm tra và sửa chữa.

II. Thực hành trên lớp:

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *