Menu Đóng

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm

I. Phần trắc nghiệm

1 – C, 2 – B, 3 – D, 4 – B, 5 – A, 6 – C, 7 – D, 8 – B, 9 – B, 10 –D, 11 – C, 12 – D.

II. Phần tự luận

Quan điểm về chọn nghề nghiệp trong tương lai:

+ chọn nghề phù hợp với năng lực thực tế của mình

+ chọn nghề đang được ưa chuộng trong xã hội hay nhất quyết theo đuổi nghề mà mình yêu thích nhất:

Dàn ý chi tiết              

     ● Mở bài:

– Tầm quan trọng của nghề nghiệp

– Vấn đề nghị luận: Việc chọn nghề trong tương lại

     ● Thân bài:

a) Thực tế xã hội và sự cần thiết của việc chọn nghề:

– Xă hội càng phát triển, yêu cầu chuyên môn hoá càng cao

– Cần nghề nghiệp để tồn tại và đế tự khẳng định mình trong cuộc sống

b) Những cách chọn nghề trong thực tế hiện nay:

– Chọn nghề kiếm được nhiều tiền: ưu thế của sự lựa chọn này là nó sẽ đảm bảo cho tương lai một cuộc sống ổn định và dư dật về mặt vật chất.

– Chọn nghề đang được ưa chuộng

– Chọn nghề phù hợp với năng lực thực tế của bản thân thường

– Chọn nghề mà mình yêu thích

c) Quan điểm lựa chọn của cả nhân:

 – Mục tiêu đặt ra trong cuộc sống.

 – Năng lực thực tế của bản thân.

 – Quan điểm lựa chọn.

 – Định hướng phấn đấu hiện tại.

–   Bác bỏ những quan điểm sai lầm:

d) Bàn luận:

+ Cần có định hướng nghề nghiệp sớm để lên kế hoạch thực hiện cho được định hướng, mong ước ấy.

+ Tránh những trường hợp:  lựa chọn nghề nghiệp mà không suy nghĩ; vượt quá khả năng thực tế của bản thân, lựa chọn theo niềm yêu thích dù nó không phù ,…

     ● Kết bài:

– Vấn đề đặt ra trước mắt thanh niên hiện nay không phải chỉ là chọn nghề gì mà còn là

– Cách tốt nhất để lựa chọn đúng nghề nghiệp

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *