Menu Đóng

Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

I. Câu chủ động và câu bị động:

1. Xác định chủ ngữ của mỗi câu sau:

a. Mọi người yêu mến em.

CN: Mọi người

VN: yêu mến em.

b. Em được mọi người yêu mến.

CN: Em

VN: được mọi người yêu mến.

2. Ý nghĩa của chủ ngữ:

– Ở câu a: chủ ngữ- thực hiện hành động muốn hướng đến người khác  – câu chủ động.

– Ở câu b: chủ ngữ – được hành động của người khác hướng tới – câu bị động.

II. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.

1. Chọn câu b: Em được mọi người yêu mến.

2. Chọn cách viết trên là vì nó tạo liên kết câu: Em tôi là chi đội trưởng. Em được mọi người yêu mến.

III. LUYỆN TẬP:

Tìm câu bị động:

*Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

*Người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ.

Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.

=>  Tác giả chọn cách viết như vậy là để tránh lặp lại kiểu câu dùng trước đó, đồng thời để đảm bảo sự liên kết.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *