Menu Đóng

Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

I. Dùng từ không đúng nghĩa:

1. Chỉ ra lỗi dùng từ trong những câu sau:

a. yếu điểm

b. đề bạt

c. chứng thực.

2. Thay thế từ sai bằng từ khác:

a. Yếu điểm thay bằng điểm yếu.

b. Đề bạt thay bằng từ bầu.

c. Chứng thực bằng chứng kiến.

II. LUYỆN TẬP:

1. Gạch một gạch dưới các kết hợp từ đúng:

– bản tuyên ngôn.

– tương lai xán lạn.

– bôn ba hải ngoại.

– bức tranh thủy mạc.

– nói năng tùy tiện.

2. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a. khinh khỉnh.

b. khẩn trương.

c. băn khoăn.

3. Chữa lỗi dùng từ trong các câu sau:

a. Thay tống bằng tung, giữ nguyên cú đá

    Thay cú đá bằng cú đấm, giữ nguyên tống.

b. Thay thực thà bằng thành khẩn.

    Thay bao biện bằng ngụy biện.

c. Thanh tinh tú bằng tinh túy.

4. Chính tả:

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *