Menu Đóng

Soạn bài Bình Ngô Đại Cáo ngữ văn 10

Soạn bài Bình Ngô Đại Cáo ngữ văn 10

1. Hoàn cảnh ra đời:

Cuối năm 1427, Vương Thông, tên tổng chỉ huy quân đội nhà Minh ở Việt Nam, đã phải mở cửa thành Ðông Quan đầu hàng. Cuộc kháng chiến 10 năm đã kết thúc vẻ vang. Thay mặt vua Lê, viết bài cáo nhằm tổng kết quá trình kháng chiến và tuyên cáo thành lập triều đại mới.

2. Về tựa đề bài Cáo:

Những quan niệm khác nhau vềý nghĩa của chữ Ngô trong Bình Ngô đại cáo

 • Ngô: Một cách gọi theo thóiquen của người Việt Nam thời đó để chỉ chung người trung Quốc.
 • Ngô: tên vùng đất xuất thân của Chu NguyênChương (tức Minh

Thành tổ).

 • Ngô: Một cách gọi của nhân dân để chỉ những têngiặc gian ác,

tàn bạo.

Nêu luận đề chính nghĩa:

– Luận đề này được xây dựng dựa trên cơ sở mối quan hệ giữa 3 yếu tố: Nhân nghĩa, dân và nước:

– Nhân nghĩa: điếu dân phạt tội, bênh vực cho kẻ khốn cùng, chống lại các thế lực phi nhân.

– Dân: Dân trong tác phẩm là những người thuộc tầng lớp thấp nhất nhưng lại chiếm đa số trong xã hội nông nghiệp thời đó. Ðó là những dân đen, con đỏ, thương sinh, phu phen, manh lệ, những người có vai trò lịch sử quan trọng, góp phần đánh đuổi giặc ngoại xâm và xây dựng .

+ Nước: Khái niệm nước baogồm mối quan hệ hữu cơ giữa các yếu tố

 • Văn hiến
 • Ðịa lý
 • Phong tục tập quán
 • Các triều đại chính trị
 • Hào kiệt
 • Truyền thống lịch sử vẻ vang

Những quan niệm của Nguyễn Trãi trong bài Cáo về Nhân nghĩa, Dân, Nước đều xuất phát từ chính thực tiễn kế thừa phát triển của truyền thống yêu nước, phù hợp với đạo đức truyền thống và hoàn cảnh lịch sử đương thời. Những quan niệm này, so với trước, đã có nhiều biến đổi, phát triển do sự chi phối của hoàn cảnh lịch sử.

Vạch trần tội ác giặc:

Các nhà nghiên cứu xem đoạnvăn này là một bản cáo trạng đanh thép tố cáo tội ác khủng khiếp của giặc Minhtrong 20 năm trên mảnh đất Ðại Việt.

Ðể đảm bảo vừa tăng cường sứcthuyết phục vừa đạt được tính cô đọng, hàm súc của ngôn từ văn chương, Nguyễn Trãi sử dụng đan xen, kết hợp hàihòa giữanhững hình ảnh mnag tính chất khái quát với những hình ảnh có tính cu, sinh động.

Tổng kết quá trình kháng chiến:

a. Hình ảnh của Lê Lợi buổi đầu kháng chiến

Tập trung miêu tả hình ảnh Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã khái quát toàn vẹn nưng phẩm chất tiêu biểu nhất của yêu nước ở thế kỷ XV. Những đặc điểm của yêu nước trong thời kỳ này thường có đặc điểm sau.

– Xuất thân bình thường:

Ta đây Núi Lam Sơn dấy nghĩa

Chốn hoang dã nương mình

– Có tấm lòng căn thù giặc sâu sắc:

Ngẫm thù lớn há đội trời

Căm giặc nước thề không cùng sống

– Khởi đầu gặp nhiều khó khăn nhưng luôn có tinh thần vượt khó, kiên trì:

Trời thử lòng trao cho mệnh lớn

Ta gắng chí khắc phục gian nan

– Biết tập hợp, đoàn kết toàn dân: Nhân dân bốn cõi một nhà dựng cần trúc ngọn cờ phất phới Tướng sĩ một lòng phụ tử hòa nước sông chén rượu ngọt ngào

– Biết sử dụng chiến lược, chiến thuật tài tình: Thế trận xuất kỳ lấy yếu chống mạnh

– Biết nêu cao ngọn cờ nhân nghĩa trong mọi hoạt động:

Ðem đại nghĩa để thắng hung tàn

Lấy chí nhân mà thay cường bạo

Có thể nói, Lê Lợi chính là hình ảnh tiêu biểu của những con người yêu nước dám hy sinh quên mình đứng dậy chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập tự do của dân tộc.

b. Miêu tả quá trình khángchiến

– Ở đây, ta không tìm thấy những anh hùng trong văn chương trung đại hay trong các tác phẩm anh hùng ca của Hy Lạp cổ đại. Bài Cáo tập trung làm sáng rõ vai trò của một anh hùng, những người mà trước kia văn học bác học chưa quan tâm đi sâu, khai thác

– Tuy nhiên, đối với tướng giặc, tác giả lại miêu tả đầy đủ, cụ thể từng gương mặt, họ tên, chức tước và tư thế thất bại của từng tên một.

– Cách sử dụng liệt kê ngày tháng thể hiện rõ nhịp độ dồn dập của những trận .

Tuyên bố , xây dựng vương triều mới:

 • Nhịp thơ dàn trải, trang trọng
 • Khẳng định thế thịnh suy tất yếu

Tham gia Khóa Học Online Miễn Phí của Baitapsachgiaokhoa

Theo giaolieu.com

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *