Menu Đóng

Sếu và cò – Nguyễn Tường

Bọn Sếu đen chỉ quen phá lúa
kia vây bủa, bắt nhiều
Nghe đâu có tiếng Cò kêu
“ Kính thưa quý Bác cho điều tra thêm

Bọn Sếu kia, dân quen phá hoại
Còn tôi đây chẳng phải Sếu đâu
Nhìn coi, lông trắng phau phau
Tôi là Cò quý, xin mau khoan hồng”

“Trình với tấu, mất công cứu xét
Phá lúa ta, nói phét được sao
A dua, cũng thứ chân cao
Đến khi thua cuộc, miệng mau thưa trình

Lửa củi đâu, đổ thêm nhiều nước
Cò, Sếu gì cứ luộc cho ta
Dưới kia cũng có phiên tòa
Diêm Vương cứu xét, cứ mà nộp đơn ”

“Bác ơi sao quá phũ phàng?”
“Tao dân cày ruộng rõ ràng lạ chi”

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *