Menu Đóng

Sai một câu

Ra khỏi phòng thi…
– A: Lúc nãy cậu làm bài ra sao?
– B: Tao sơ ý làm sai 1 câu. Buồn quá!
– A: Làm sai 1/10 câu là tốt rồi. Chắc cậu sẽ 9 điểm đấy!
– B: Thôi đi! Vì trong bài làm của tớ, tớ chỉ giải 1 câu thôi.
– A: !!!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *