Menu Đóng

Rét đầu mùa nhớ người đi phía biển – Chế Lan Viên

Cái rét đầu mùa anh rét xa em

Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa

Nửa đắp cho em ở vùng sóng bể

Nửa đắp cho mình ở phía không em

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *